Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek PUP

Wartość majątku PUP w Kłobucku wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp. Rodzaj majątku Grupa - wg klasyfikacji środków trwałych Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto
1 GRUNTY 0 - Grunty 35 400,00   35 400,00
2 NIERUCHOMOŚCI 1 - Budynki i lokale 833 700,00 362 188,75 471 511,25
3 RUCHOMOŚCI 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 837 043,96 780 863,78 56 180,18
6 - Urządzenia techniczne 156 346,91 138 244,94 18 101,97
7 - Środki transportu 41 500,00 41 500,00 0,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 59 335,20 55 445,16 3 890,04
      1 963 326,07 1 378 242,63 585 083,44
4 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   167 879,40 167 879,40 0,00

Wartość majątku PUP w Kłobucku wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp. Rodzaj majątku Grupa - wg klasyfikacji środków trwałych Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto
1 GRUNTY 0 - Grunty 35 400,00   35 400,00
2 NIERUCHOMOŚCI 1 - Budynki i lokale 833 700,00 341 346,25 492 353,75
3 RUCHOMOŚCI 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 816 434,46 733 295,97 83 138,49
6 - Urządzenia techniczne 156 346,91 133 330,64 23 016,27
7 - Środki transportu 41 500,00 41 500,00 0,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 59 335,20 53 967,32 5 367,88
      1 942 716,57 1 303 440,18 639 276,39
4 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   162 670,35 162 670,35 0,00

Wartość majątku PUP w Kłobucku wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp. Rodzaj majątku Grupa - wg klasyfikacji środków trwałych Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto
1 GRUNTY 0 - Grunty 35 400,00   35 400,00
2 NIERUCHOMOŚCI 1 - Budynki i lokale 833 700,00 322 503,75 513 196,25
3 RUCHOMOŚCI 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 860 758,34 755 701,40 105 056,94
6 - Urządzenia techniczne 156 346,91 128 416,34 27 930,57
7 - Środki transportu 41 500,00 41 500,00 0,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 59 335,20 52 489,48 6 845,72
      1 987 040,45 1 298 610,97 688 429,48
4 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   129 472,65 129 472,65 0,00

Wartość majątku PUP w Kłobucku wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp. Rodzaj majątku Grupa - wg klasyfikacji środków trwałych Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto
1 GRUNTY 0 - Grunty 35 400,00   35 400,00
2 NIERUCHOMOŚCI 1 - Budynki i lokale 833 700,00 299 661,25 534 038,75
3 RUCHOMOŚCI 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 860 758,34 680 884,29 179 874,05
6 - Urządzenia techniczne 144 046,91 122 612,26 21 434,65
7 - Środki transportu 41 500,00 41 500,00 0,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 59 335,20 50 977,64 8 357,56
      1 974 740,45 1 195 635,44 779 105,01
4 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   129 472,65 129 472,65 0,00

PDFZestawienie - majątek PUP 2008-2010.pdf (133,38KB)

PDFZestawienie - majątek PUP 2011-2012.pdf (134,99KB)

 

 

Wersja XML